27 september 2017 door Suzanne van der Aa

Airbnb of niet

Woningeigenaren en verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met het verschijnsel Airbnb, een online platform waarin woonruimte te huur wordt aangeboden. Dit leidt vaak tot ongewenste situaties, zoals geluid-­ en stankoverlast, overtreding van huisregels en een gevoel van onveiligheid voor de omwonenden. VvE's en verhuurders doen er daarom goed aan de (onder)verhuur via Airbnb te verbieden in reglementen en huurovereenkomsten en – niet onbelangrijk – overtreding van die regels te bestraffen met dwangsommen.

De rechtspraak is nog niet eenduidig. In ca. 50% van de gevallen wordt een verzoek tot ontruiming op grond van overlast wegens illegale onderverhuur afgewezen. In een recente uitspraak is wel al bevestigd dat de VvE niet verplicht kan worden om toestemming te geven voor wijziging van haar regels om Airbnb mogelijk
te maken. Belanghebbenden doen er dus goed aan om hierover heldere bepalingen op te nemen in hun overeenkomsten, want de risico's zijn aanmerkelijk!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of heeft u juridisch advies nodig, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u in contact brengen met advocaten wij waar mee samenwerken. U kunt ook direct contact opnemen met mr. Paulien Mars, vastgoedspecialist bij Van Ewijk Advocaten Mediators.

 

« Terug naar nieuwsoverzicht