Bedrijfscontinuïteitsplan

Een onderneming kan te maken krijgen met ernstige calamiteiten zoals bijvoorbeeld het overlijden van jou als ondernemer, uitval van de volledige digitale infrastructuur of zware materiële schade aan het pand. In die situaties is het belangrijk om snel een aantal relevante gegevens bij de hand te hebben. In een bedrijfscontinuïteitsplan kun je, in goede tijden, alle relevante informatie op één centrale plaats verzamelen.

Wij stellen een model beschikbaar voor MKB ondernemingen met eenhoofdige leiding. Wellicht is voor jouw onderneming dit model niet volledig of slechts gedeeltelijk toepasbaar, maar het stimuleert misschien om na te denken over relevante informatie van jouw onderneming, die in de eerste dagen ná een calamiteit cruciaal zijn om jouw onderneming te kunnen voortzetten. En deze in dit model / plan of op andere wijze vast te leggen.

Klik hier voor het model voor MKB ondernemingen met eenhoofdige leiding. En als er vragen zijn, wij helpen graag.

Deel dit artikel