Ingrijpende verandering bij hypotheken per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 vinden er ingrijpende veranderingen plaats op het gebied van de maximale bedragen die banken in het kader van een hypothecair krediet mogen verstrekken. Wij vatten de veranderingen hieronder kort samen.

Wettelijke normen wat bank mag uitlenen
Er gelden in Nederland wettelijke normen welk bedrag een bank aan een individuele consument in het kader van hypothecair krediet mag verstrekken. Ook al zouden jij en de bank dat graag willen: meer lenen dan de wettelijke normen toestaan mag niet. Het bedrag dat de wet een bank toestaat om aan jou uit te lenen wordt in belangrijke mate bepaald door de waarde van de woning die je wil kopen. Daarnaast wordt gekeken naar je inkomen en eventuele schulden. De wettelijke normen zijn bedoeld ervoor te zorgen dat je geen hogere leningen aangaat dan je aan lasten, rente en aflossing, kunt dragen. De normen zijn algemeen van aard en gelden voor iedereen.

Kosten energie
De kosten van energie zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Bij het bepalen van de algemene normen wat iemand maximaal kan lenen, wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde uitgaven die maandelijks moeten worden gedaan. Denk aan zorgverzekering, kleding, voedsel, vakantie, etc. In die kosten zitten ook de kosten van energie.

In de afgelopen tijd bleek dat deze normen vooral op het gebied van energie te “grof” waren. Mensen met energiezuinige woningen hebben lagere energielasten dan het gemiddelde van de norm. Zij houden meer geld over waardoor zij feitelijk de lasten van een hogere lening kunnen dragen. Andersom geldt ook. Mensen met een energie onzuinige woning betalen veel meer aan energie dan het gemiddelde. De hoge lasten van deze energie plus de lasten van de hypotheek kunnen dan samen te veel worden.

Maximale lening mede afhankelijk van energieverbruik woning
Met ingang van 1 januari 2024 wordt dit systeem van “algemene normen” aangepast. Afhankelijk van de mate waarin de woning wel of niet energiezuinig is, mag de bank een hoger of lager bedrag uitlenen. Voor de meest duurzame woning (A++++) mag de bank maar liefst €50.000 meer lenen dan voor een woning met een energielabel lager dan C.

 

Let dus goed op: na 1 januari 2024 zal je voor energie onzuinige woningen minder kunnen lenen dan tot 1 januari 2024.

 

Op het punt om te kopen?
Veel consumenten die een woning willen kopen en dat via een hypotheek willen financieren zitten vaak aan de grens wat de bank hen mag lenen. In bepaalde situaties kan het – door de wijziging van het systeem van maximale bedragen die de bank mag lenen – aantrekkelijk zijn om juist voor 1 januari 2024 de financiering te regelen, terwijl voor andere situaties het juist weer aantrekkelijk is om de financiering na 1 januari 2024 te doen. Wil je hierover verder met ons van gedachten wisselen dan kan dat uiteraard. Wanneer je contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak.

Deel dit artikel