Pensioen, daar moet je wat aan doen!

Inflatie, gezondheid, lekker kunnen blijven leven, genoeg hebben, het heeft allemaal te maken met pensioen. Pensioen is niet alleen die pot met geld straks, pensioen is méér: pensioen is straks nog een leven hebben in goede gezondheid. Wie niet alleen NU wil leven maar ook een ‘later’ wil hebben, begint nu.

Uit een recent onderzoek van a.s.r. komt bijvoorbeeld naar voren dat meer dan de helft van de mensen zich afvraagt of ze straks wel genoeg geld zullen hebben om te overleven. Voor zo’n 4 op de 10 mensen is gezond blijven de belangrijkste manier om met pensioen bezig te zijn. Geld en gezondheid gaan dus samen. En bij 1 op de 4 mensen zien we dat ze niet met hun pensioen bezig willen zijn. En dat is een gemiste kans. Werken aan financiële fitheid is een pre, werken aan mentale en fysieke gezondheid is dat ook.

Hoe kun je werken aan financiële fitheid?
Werken aan financiële fitheid begint bij jezelf. Je eigen situatie. Niets is namelijk zeker. Bestaat je werk morgen nog? Wie zal het zeggen. De toenemende digitalisering van de maatschappij maakt dat veel werk van nu straks overbodig is. De toestand in de wereld helpt ook niet echt mee. Vast werk is misschien niet zo vast als je je wel zou kunnen bedenken. En pensioen wordt heel vaak opgebouwd via de werkgever, dus daar schuilen al twee gevaren. Weet je wat de pensioenregeling via je werkgever inhoudt? Weet je of je een vast bedrag per jaar gaat krijgen? En hoeveel dan? Of krijg je een variabel bedrag op basis van beleggingen? En…nu je dit weet, zijn dan je pensioeninkomsten voldoende om straks in je levensonderhoud te voorzien?  

Pensioenleeftijd en AOW
Weliswaar is de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan opgeschoven. Dat was zo’n vijftien jaar gelden nog 61 jaar en is nu ruim 66 jaar (voor meer informatie over jouw pensioenleeftijd ga naar rijksoverheid.nl). Dat heeft met de gestegen levensverwachting te maken in Nederland, mensen worden gemiddeld ouder. En het zegt iets over de betaalbaarheid van de pensioenen. Als mensen langer leven, is er meer pensioen nodig als je de ingangsdatum van het pensioen hetzelfde laat. Daarom schuift de AOW-leeftijd op. En, en passant, gebeurt dat ook met het pensioen dat je via je werkgever ontvangt. En dan hebben we het nog niet eens over de inflatie gehad. Het CBS meldt op haar website nu al een inflatie van 14%. Dat is enorm. Zelfs een inflatie van 4% knabbelt al behoorlijk aan een pensioenuitkering. Stel, dat je over twintig jaar met pensioen gaat en je bestedingsniveau zou nu 2.500 euro per maand zijn, hoeveel moet je dan uitgeven voor hetzelfde bestedingspatroon per maand, na die twintig jaar? Bijna 5.500 euro! En als je de 14% inflatie van dit jaar meeneemt in je berekeningen en vervolgens 19 jaar lang 4%, wat is dan het effect? Dan zit je al boven de 6.000 euro.  

Hoe kun je nu goed werken aan financiële fitheid? 

  • Kijk eens op mijnpensioenoverzicht.nl wat je nu al hebt opgebouwd aan pensioen en wat het volgens de regelingen maximaal kan worden 
  • Kijk naar je salarisstrook. Wat is je netto inkomen? Hoeveel pensioenpremie draag je af? 
  • Kijk eens op je bankrekening wat de stand is op 1 februari april en 28 februari, 1 juni en 30 juni en 1 september en 30 september. Hoeveel is er steeds na het eind van de maand over of tekort? 
  • Bekijk nu of je met het pensioeninkomen dat je hebt gevonden bij mijnpensioenoverzicht.nl je huidige uitgavenpatroon zou kunnen bekostigen? 
  • Kijk vervolgens wat de inflatie hiermee doet. 

Vraag advies
Als je dit lastig vindt, en je zult daarin niet de enige zijn, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je helpen uit te rekenen wat je eventueel tekort komt en daarnaast een plan maken hoe je het beste je optimale pensioen kunt benaderen.

Deel dit artikel