Wat kost het als je kind gaat studeren?

Als je kind gaat studeren, gaat dat geld kosten. Dat is niet zo verwonderlijk, want er moet eerst geïnvesteerd worden voordat er geoogst kan worden. Je hebt te maken met allerlei kosten, niet alleen de opleiding, maar ook bijkomende kosten. Dat geldt als je kind thuis blijft wonen, maar geldt nog meer wanneer je kind het huis uit gaat en een zelfstandig huishouden gaat voeren.

De kosten van studeren
Studeren kost vaak wel duizenden euro’s per jaar. Op de site van de Rijksoverheid kun je zien hoe hoog het collegegeld is of wat het lesgeld of cursusgeld bedraagt. Daarmee ben je er nog niet. Veel kinderen gaan het huis uit en krijgen dan te maken met allerlei uitgaven.

De maandelijkse kosten van een student omvatten huur voor een kamer, boodschappen, studieboeken, een computer, vervoer, kleding, communicatie en uitgaan, ontspanning en sport. Het NIBUD komt op haar site met een bedrag per maand van circa 1.000 euro, wat je al gauw kwijt bent aan leven. Dat zijn cijfers van 2021, dus met de inflatie van het laatste jaar is het aannemelijk dat dit meer is geworden.

Hoe kom je aan geld?
Natuurlijk kun je als ouder ervoor zorgen dat je kind die 1.000 euro per maand overgeschreven krijgt op zijn of haar bankrekening. Maar, als je kind mbo, hbo of universiteit doet, dan is er ook de mogelijkheid van studiefinanciering. Die is niet voor iedereen hetzelfde. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit). Voor het komend schooljaar zal één en ander anders geregeld zijn. Raadpleeg daarom, voor alle actuele informatie, de site van DUO.

Hoeveel heb je nodig?
Via de site van DUO kun je voor je kind uitrekenen hoe hoog de totale studieschuld zal zijn. Om die studieschuld niet onevenredig hoog te laten uitkomen, is het goed om te bekijken welke tegemoetkomingen er zijn, zoals de aanvullende studiebeurs of de zorgtoeslag. Ook hebben veel studenten een bijbaan of een vakantiebaan. En, heel aardig, via de MijnDUO.nl kan je kind per maand bepalen wat hij of zij die maand wil lenen. Dat kan dan bijvoorbeeld minder zijn in vakanties als je kind een vakantiebaan heeft.

Bijverdienen 
Belangrijk voor je kind om te weten: werken kan gevolgen hebben voor de studiefinanciering. Voor mbo-studenten van 18 jaar en ouder en voor hbo- en wo-studenten in het oude leenstelsel geldt in 2023 een bijverdienstegrens van € 16.121,60. Verdient je kind meer dan dit bedrag zonder de studiefinanciering stop te zetten? Dan moet hij of zij geld terugbetalen. Voor studenten die onder het nieuwe leenstel vallen geldt geen bijverdienstegrens.

Deel dit artikel